СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИМЕ ПКС ДЛЪЖНОСТ
Ръководен екип
Албена Панталеева-Кондева Доктор Директор, ИТ
Любимка Дамянова V ЗДУД, английски език
3. Янка Караджова ЗДАСД, руски език
4. Ботка Савова РНИКТ
Начален етап
Райна Георгиева V Главен учител НЕ
2. Ивелина Рангелова Старши учител НЕ
3. Теодора Бояджиева V Старши учител НЕ
4. Ралица Иванова V Старши учител НЕ
5. Анна Маринова Старши учител НЕ
6. Росица Маринова IV Старши учител НЕ
7. Цветослава Томова ІV Учител НЕ
8. Велка Сивкова V Старши учител НЕ
9. Марианна Михалкова V Старши учител НЕ
10. Александра Карадех ІV Старши учител НЕ
11. Виолета Вакрилова ІІ Старши учител НЕ
12. Тодорка Иванова V Старши учител НЕ
13. Христина Петрова V Старши учител по АЕ в НЕ
14. Дарина Славкова Петрова Старши учител ПГ
15. Весела Иванова Учител ГЦОУД
16. Гергана Йосифова Учител ГЦОУД
17. Надежда Йотова Старши учител ГЦОУД
18. Наташа Тодорова ІІ Старши учител ГЦОУД
19. Венера Илиева Учител ГЦОУД
20. Гинка Ганчева Старши учител ГЦОУД
21. Таня Банчева Учител ГЦОУД
22. Любимка Стоянова V Старши учител ГЦОУД
23. Тянка Маркова Старши учител ГЦОУД
24. Ренета Панкова Старши учител ГЦОУД
25. Мартина Захариева V Старши учител ГЦОУД
26. Марио Бояджиев V учител ГЦОУД
Прогимназиален и гимназиален етап
27. Людмила Попова Главен учител ПГЕ, БЕЛ
28. Боряна Джамбазка V Учител БЕЛ
29. Инна Попангелова V Учител БЕЛ
30. Марияна Златкова V Учител по БЕЛ
31. Кремена Бодурова ІІ Старши учител математика
32. Симеон Сезонов V Учител по математика
33. Исмаил Сюлейманов Учител по математика
34. Виолина Неделчева ІІ Старши учител АЕ
35. Елена Митева ІV Старши учител руски и АЕ
36. Божидар Харисков ІV Старши учител АЕ
37. Валентина Георгиева Учител по испански език
38. Сашка Николова ІІІ Старши учител по информатика и ИТ
39. Милена Донкова Учител информатика и ИТ
40. Снежанка Христова V Учител по ИТ и ТП
41. Еленка Ковачка V Старши учител БЗО, химия
42. Ирена Василева V Старши учител БЗО и химия
Вера Цветкова І Старши учител по физика
44. Гергина Пепиева ІІІ Старши учител по история
45. Паньо Колев ІІІ Старши учител по география
46. Петър Захариев Старши учител по философия
47. Филиз Чапкънова Учител по музика
48. Петър Николов Старши учител по технологии и предприемачество
49. Алена Николаева V Старши учител ИИ
50. Юлия Стойкова Старши учител ИИ
Ирена  Спасова V Старши учител ИИ
52. Красимира Белова ІІ Старши учител ФВС
Светлан Стоянов ІV Старши учител ФВС
Христо Иванов Учител по ФВС
Екип за подкрепа на личностно развитие
1. Елена Славчева Димитрова Доктор Училищен психолог
2. Светлана Лазова Педагогически съветник
3. Стефани Тодорова Минева Ресурсен учител
4. Диана Кирилова Чернева ІV Ресурсен учител
5. Мария Живкова Иванова Логопед

СПИСЪК НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

            ИМЕ

ДЛЪЖНОСТ

1

Камелия Никифорова

Главен счетоводител

2

Светлана Петкова

Библиотекар

3

Верка Виденова

ЗАС

4

Димитрина Иванова

Домакин

5

Пламен Яньов

Портиер

6

Любчо Апостолов

Работник поддръжка

7

Анета Петрова

Хигиенист

8

Албена Георгиева

Хигиенист

9

Ивелина Радулова

Хигиенист

10

Гинка Маринова

Хигиенист