Документи на Обществения съвет към 39. СУ „Петър Динеков“