Кандидатстването в първи клас, за учебната 2022/2023 г.,
се извършва само чрез онлайн платформата на Столична община .