Прием по Наредба №10/01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2022/2023 г.